logo
Slagord
ISO 9001 Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Modifikasjonskonferansen 2017

Takk til de som var innom vår stand nr. 13 på MOD-konferansen 2017


Gisle og Kjetil i en pause mellom dialogen med eksisterende og mulige nye kunder