logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Endring daglig leder

Odda Plast opplever en rivende utvikling, og det er behov for nye krefter i lederstolen


Kjetil Rønhovde har på eget initiativ valgt å tre tilside, og stille sin plass til disposisjon

Kjetil vil avklare sin fremtidige rolle i samråd med styret