logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Achilles revisjon

Odda Plast har i en årrekke vært kvalifisert i Achilles felles kvalifikasjonsordning (JQS) som leverandør til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. I høst ble det gjennomført revisjon hos Odda Plast, ved hovedrevisor Siv Wergeland og revisor Kjersti Brakstad fra Achilles Assesment Service, for å bestemme om ledelses systemet vårt oppfyller kravene i Norsok S-006 og at vår egenvurdering er korrekt. Alle punkt i standarden ble gjennomgått og Odda Plast bekreftet at alle krav er tilfredsstillende oppfylt.


Revisor Kjersti Brakstad, hovedrevisor Siv Wergeland, daglig leder Gisle Markhus, HMS&KS leder Kjersti Arnesen.