logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Besøk av LOs ledelse

LOs ledelse på bedriftsbesøk hos Odda Plast.


Stig Fredheim, Roger Pilskog, Peggy Hessen Følsvik og Gisle Markhus

Peggy Hessen Følsvik som er førstesekretær i LOs ledelse besøkte Odda Plast 19. august. Med seg hadde hun LOs distriktssekretær i Hordaland Roger Pilskog og LO-leiar i indre Hardanger Alfred Leren.

Formålet med bedriftsbesøket var å få vite litt om bedriften og i tillegg prate med de ansatte og høre litt om hverdagen deres.

Vertskap var daglig leder Gisle Markhus, nestleder i Plastarbeiderklubben ved Odda Plast innen Industi Energi Stig Fredheim og HMS&KS leder Kjersti Arnesen.