logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

CNC-anlegget en suksess

Satsningen på maskineringstjenester har vist seg å være riktig. Det nye CNC-anlegget har gått sammenhengende siden installasjonen i fjor sommer.


86 37 2

Satsningen på maskineringstjenester har vist seg å være riktig. Det nye CNC-anlegget har gått sammenhengende siden installasjonen i fjor sommer.

Odda Plast AS investerte en halv million kroner i nytt CNC-anlegg sommeren 2007. Den datastyrte dreiebenken kan håndtere både stål og plastmaterialer i dimensjoner med diameter opp til 530 millimeter og lengde 1500 mm.

Lokalt marked
- Innkjøpet inngikk som en del av fornyelsen av maskinparken. Tidspunktet ble likevel noe framskyndet da vi hørte at en svært høy andel av maskineringsoppdragene i Hordaland blir satt bort til bedrifter utenfor fylket, sier daglig leder Gisle Markhus i Odda Plast AS.

- Her har vi jo et stort, lokalt marked. Denne "eksporten" må vi få satt en stopper for. Slik var min første reaksjon da jeg hørte resultatet av medlemsundersøkelsen NCE Subsea hadde gjennomført, fortsetter Markhus.

- Erfaringen vår er at Hordalandsbedrifter som tør å satse på maskinering får mer enn nok oppdrag. CNC-anlegget har så langt vist seg å være en lønnsom investering, sier han.

Strenge kvalitetskrav
Produksjon av akrylvinduer til dykkerklokker og dekompresjonskammer har utgjort en viktig del av oppdragsmengden dette året.

- Vinduene må tåle trykket ned til 350 meters dyp. Det kreves derfor at både materialer og produksjon må være i henhold til Veritasgodkjente spesifikasjoner, sier Markhus.

 Cncdreiebenk

Faglært operatør
Ansettelse av faglært CNC-operatør inngår som del av satsningen på maskineringstjenester.