logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Daglig leder


Kjetil søker andre utfordringer utenfor Odda Plast, og selskapet søker derfor ny daglig leder