logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Engineering- og utviklingsoppdrag

Stadig flere kommer til Odda Plast med en idè eller en skisse til et nytt produkt. Vår engineering-avdeling kan utvikle produktet på grunnlag av kravspesifikasjon. Alternativt kan vi ta utgangpunkt i de kjente påkjenningene produktet vil bli utsatt for under bruk; så som temperaturforhold, trykk, væskebestandighet, spenninger og hastighet/luftmotstand.

Stadig flere kommer til Odda Plast med en idè eller en skisse til et nytt produkt. Vår engineering-avdeling kan utvikle produktet på grunnlag av kravspesifikasjon. Alternativt kan vi ta utgangpunkt i de kjente påkjenningene produktet vil bli utsatt for under bruk; så som temperaturforhold, trykk, væskebestandighet, spenninger og hastighet/luftmotstand. 

Design, tegning, evaluering og valg av best egnede materialer, samt utvikling av kostnadseffektive produksjonsprosedyrer er oppgaver vi kan påta oss i slike tilfeller.

I andre situasjoner er det mer aktuelt å optimalisere designet på eksisterende produkt med tanke på å løse kjente problem. Viftehusene til Hydro Karmøy er et eksempel på vellykket redesign med positiv effekt på driftskostnadene.

Det er i forbindelse med engineering- og utviklingsoppdrag at vår evne til problemløsning kommer best til sin rett.