logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Forlenget viktig avtale

Kjetil Rønhovde, daglig leder i Odda Plast, sier de er veldig glade for å fortsette det gode samarbeidet med Boliden.


Kan smile: F.v. Kjetil Rønhovde (daglig leder Odda Plast), karstein Bremnes (styre leder Odda Plast), Helene Seim (adm. direktør Boliden), Arve Løyning (innkjøpssjef Boliden) og Knut U. Lund (produksjonssjef Odda Plast). Foto: Ernst Olsen (Hardanger Folkeblad)

Det er en stor dag for oss. Da produksjonen av katodeplater pågår hver dag hele året. Vi vil gjøre det vi kan for at Boliden forsatt skal være fornøyd, sier Rønhovde og legger til at den første katodeavtalen mellom partene ble inngått i 1986.

Han forteller at det har vært hard konkurranse om oppdraget, blant annet fra Tyskland og Finland.

Det bare bidrar til å gjøre oss enda mer på hugget, slik at vi kan gjøre produktet enda bedre, kommenterer Rønhovde.

De ansatte ble orientert om avtalen på et allmøte. etterpå var det markering hos Odda Plast der blant annet Helen Seim , administrerende direktør i Boliden var til stede.

Veldig gledelig

- Det er veldig gledelig å kunne lande en 3-årig avtale. Med den i bunn er vi ikke så avhengige av konjukturene i markedet, uttalte Karstein Bremnes, styreleder i Odda Plast.

Godt rennomme

Styrelederen i Odda Plast trakk også fram de vanskelige tidene i oljebransjen.

- Den har ikke akkurat hjulpet oss, men vi har blitt båret fram av selskapets gode rennomme, uttalte Bremnes før han takket Boliden for tilliten.

 Arve Løyning, innkjøpssjef på Boliden, sa det var ingen selvfølge at avtalen ble fornyet.

- Vi er en del av et stort konsern med sterke føringer fra hovedkontoret. Dette fører til at alle oppdrag må konkurranseutsettes, og lokale firma må dermed konkurrere med blant annet utlandske aktører. Det var derfor veldig gledelig å konstatere at Odda Plast var konkurransedyktig på pris, slik at vi kan fortsette samarbeidet. De har gjort en fantastisk innsats med katodeproduksjonen de siste årene, og vi er glade for at vi kan holde denne produksjonen lokalt, fortalte Løyning.

Denne artikkelen er skrevet av Ernst Olsen og publisert i Hardanger Folkeblad 17.01.2017

Oddaplastsamling