logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Gode ideer og bruk av erfaring løser kundens problemer

En av våre kunder ønsket en samlestokk i PE der senteravstand helst skulle være 800 mm. Ut fra byggemål på deler kunne ikke dette la seg gjøre uten å medføre ombygging av rør for kunden.


samlestokk i PE

Ved hjelp av gode ideer og bruk av erfaring satte Odda Plast sammen deler og fant det mulig å bygge samlestokken som kunden ønsket. Etter at prefabrikkering var startet kom kunden med et nytt ønske om mulighet til å føre inn en renseplugg. Dette ble løst ved å ektrudersveise på en krage av samme dimensjon (ø225 SDR 11). Krav til trykklasse ble ivaretatt da systemet kun krevde PN 10 (SDR 17).