logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Godkjent for arbeidsvarsling på eller ved vei

Seks medarbeidere ved Odda Plast AS har gjennomført kurs i arbeidsvarsling på eller ved vei. De har kompetanse innen lover og regler, personlig sikkerhet, ansvar for varsling og sikring, fysiske lover i trafikken, varsling, sikring, framkommelighet, stans av trafikk og føring av loggbok. Kurset tilfredsstiller krav i Håndbok N301 til nødvendig opplæring.


20150910 075016

 

20150916 074201