logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Ferdigstilt LMP for Halliburton

Odda Plast AS har nå ferdigstilt og overlevert Liquid Mud Plant i Risavika til Halliburton. Her har vi levert komplett rør opplegg til 24 tanker og oppbygging av komplett miksehus for mud. Odda Plast har leverer total løsning, ferdig trykktestet og klart til oppstart. Arbeidet er ferdigstilt og overlevert.


Ventiler