logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Hugin - på dypt vann

Batterikassene til AUV-en Hugin tåler dyp ned til 4.500 meter. Utviklingsarbeidet er et godt eksempel på Odda Plasts evne til problemløsning.


Batterikassene til AUV-en Hugin tåler dyp ned til 4.500 meter. Utviklingsarbeidet er et godt eksempel på Odda Plasts evne til problemløsning.

Autonome undervannsfarkoster (AUV) blir mer og mer vanlig ettersom petroleumsindustrien inntar stadig større havdyp. Slike farkoster har de siste årene spilt en nøkkelrolle under kartleggingen av havbunnen med tanke på funn av nye, drivverdige forekomster av olje og gass.

Hugin er et industrielt samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg Maritime, StatoilHydro, Sjøforsvaret og Norsk Forsvarsinstitutt. Odda Plast har vært med som underleverandør siden starten. I løpet av disse årene har arbeidsdybden til AUV-en blitt utvidet fra 1.000 til 4.500 meter. Samtidig er operasjonstiden i neddykket tilstand forlenget fra 24 til 70 timer.

For å realisere det fulle potensialet i den norskutviklede batteriteknologien som Hugin baserer seg på, må hele farkosten være konstruert av materialer som støtter opp under teknologien.

Ved å kombinere termo- og herdeplast med ulike kvaliteter har Odda Plast utviklet en batterikasse som tilfredsstiller oppdragsgiverens krav til lav vekt kombinert med høy styrke og stor fleksibilitet. Den lave vekten i komposittmaterialene bidrar til økt driftstid og reduserte driftskostnader.  Om styrken og fleksibiliteten i de valgte materialene hadde vært lavere, ville Hugin ikke ha kunnet utforske slike store havdyp.