logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Rør i grunn - Karmøy technology pilot

Odda Plast AS har siden uke 44/2015 bistått med rørlegging i grunn på det nye pilotanlegget som bygges ved Hydro Aluminium Karmøy.


Arbeidet består i all hovedsak av laminering av GRP rør i dimensjoner fra Ø250mm til Ø1100mm og utføres på oppdrag fra Vassbakk & Stol. Odda Plast har så langt hatt 4-6 mann i jobb på dette prosjektet som forventes avsluttet i 1. kvartal 2016.

Link til prosjektet:

http://www.hydro.com/en/Press-room/News/Archive/Stock-exchange-announcements/2015/Hydro-has-decided-to-invest-in-technology-pilot-in-Karmoy/