logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Industrivern

Odda Plast AS kom inn under forskrift om industrivern i 2013. I juni 2015 utførte Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, NSO, tilsyn hos oss og konkluderte med at Odda Plast har en fullverdig industrivernorganisasjon på plass. Under tilsynet ble det ikke observert avvik.


Industrivernleder Stig Fredheim, spesialrådgiver NSO Harald J. Bergmann og HMS&KS leder Kjersti Arnesen