logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Odda Plast AS har inngått rammeavtale med Aker MH

Rammeavtalen knytter Odda Plast tettere til Aker konsernet. Vi er nå en foretrukket leverandør til Aker MH.


Dette åpner for økt oppdragsmengde  ved at flere avdelinger i Aker kan benytte våre tjenester.

Aker MH ønsker å ha oss som samarbeidspartner innen utvikling av nye produkter.

Odda Plast er også kvalifisert til nivå A som leverandør til AkerSolutions