logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Jubilanter ved Odda Plast i 2016

Årets jubilanter ble hedret under Odda Plast sin sommerfest. Hans Sverre Landa er 30-års jubilant og ble tildelt Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste. Øystein Bjørkelund er 25-års jubilant, Bjarte Ramsøy er 20-års jubilant, Torleiv Kvalnes, Jon-Martin Flisram og Leif Prytz Sivertsen er 10-års jubilanter. Vi takker jubilantene for deres innsats og betydning for Odda Plast.


Torleiv Kvalnes, Tor-Petter Stensland, Øystein Bjørkelund, Gisle Markhus, Hans Sverre Landa, Jon-Martin Flisram og Bjarte Ramsøy