logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Jubilanter ved Odda Plast

Årets jubilanter ble hedret under Odda Plast sin tradisjonelle julelunsj. Arild Leonhardsen er 30-års jubilant og ble tildelt Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste. Elin Akse er 20-års jubilant og Sverre Såkvitne og Peder Furuberg er 10-års jubilanter. Vi takker jubilantene for deres innsats og betydning for Odda Plast.


Arild Leonhardsen, Gisle Markhus, Elin Akse, Sverre Såkvitne og Peder Furuberg