logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Måge Naturkraft

Odda Plast har lagt rørene til Måge Naturkraft.


Mage Naturkraft

Odda Plast a/s har oppdraget med å levere og installere røyr til kraftverket.

- Det lokale og kjente betydde en del, men Odda Plast var i tillegg den rimelegaste, seier styreleiar Torkjell Nå. Småkraftverket på Måge vil få ein fallhøgde på 140 meter, og ein rørtrasé på 600 meter.