logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Reparasjon av hovedvannledning DN 400 ved bruk av mekanisk kobling

Odda Plast AS har utført en vellykket reparasjon av en hovedvannledning DN 400 med trykk på >12 bar ved å feste på en spesiallaget stål kobling med tettning. Jobben ble utført med fullt driftstrykk. Sikker jobb analyse og høyt fokus på HMS har høyeste prioritet ved en slik arbeidsoperasjon.


Pakning i to deler limes sammen og det er kritisk at flatene er tørre og rene.

Spesiallaget Klammer I Staal

Koblingen ble levert i to deler med en totalvekt på 275 kg