logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Norsk Undervannssymposium 2009

Odda Plast deltar på Norsk Undervanns Symposium i Haugesund fra 9. mars til 11. mars.

NUS - NORSK UNDERVANNSSYMPOSIUM holdes i Haugesund hvert annet år.


Årets symposium har i tråd med tradisjonen hentet tema innen driftserfaring, spennende teknologi og nye utbyggingsprosjekter.  Olje- og gassindustrien påvirkes av verdensøkonomiens varierende konjunkturer, Med et fall i oljeprisen fra 140 USD/fat til 40 USD/fat, vil industrien måtte revurdere investeringsomfang og – takt. Berøres undervanns-sektoren i samme grad som resten av industrien av et lavere aktivitetsnivå?  Subsea var blant de markeder som i minst grad ble berørt av 1999 kollapsen. Lavere investeringer knyttet til nye utbygginger favoriserer undervannsløsninger. Samtidig har fjorårets høye leteaktivitet på norsk sokkel resultert i flere nye funn i nærheten av eksisterende infrastruktur. Dette vil bidra til å opprettholde omsetningen innen undervannssektoren. Vi søker å belyse noen sentrale tema som marked, teknologi og kompetanse i lys av dagens situasjon.      

I 2007 var vi 190 deltakere - "nesten" rekord - så mange har vi ikke vært på NUS på mange år. Vi nådde nye høyder! Og det viktigste av alt: Det var meget fornøyde deltakere som mente at det også var et svært godt program!

NUS utstillingen er "eksklusiv" Rica Maritim Hotel har bygget ut - og 2009 utstillingen kan få plass til langt flere enn vi var i 2007.

Under NUS i Haugesund deltar "alle" i undervannsbransjen i Norge. Konferansen er norsk - og slik ønsker komiteen at den skal være - men gjerne med innslag fra utenlandske erfaringer.