logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Ny avdeling for fluorplast

Odda Plast AS har opprettet en egen avdeling for arbeid med fluorpolymerer. Satsningen innebærer omfattende investeringer blant annet i opplæring. Faglærte plastarbeidere har vært i Sveits for sertifisering.


Ny Avdeling For Fluorplast3

Odda Plast AS har opprettet en egen avdeling for arbeid med fluorpolymerer. Satsningen innebærer omfattende investeringer blant annet i opplæring. Faglærte plastarbeidere har vært i Sveits for sertifisering.

Fluorpolymerer er et tolags komposittmateriale med termoplast innerst og herdeplast ytterst. Materialet korroderer ikke, og er derfor særlig velegnet til håndtering av syrer og gasser med høye konsentrasjoner. Av den grunn er fluorplast mye brukt blant annet i renseanlegg innen kjemisk industri.

Utviklingsprosjekt
Komposittmaterialet står sentralt i mange av de utviklingsprosjektene Odda Plast utfører på vegne av norske industribedrifter. Batterikassene til Hugin er et godt eksempel på hvilke ekstreme anvendelser produkt i dette materialet kan utsettes for.

- Vi skreddersyr det endelige fluorpolymer-materialet til hvert enkelt produkt. Kunden skal være trygg på at han får den mest optimale løsningen i forhold til sine behov, sier daglig leder Gisle Markhus i Odda Plast AS.

Sertifisering
Arbeid med fluorpolymerer stiller strenge krav både til fagkunnskapen til arbeiderne og til sikkerhetstiltakene under gjennomføringen av de ulike prosessene. Spesielle sveiseoperasjoner krever sertifisering i bruken av de enkelte produsentenes systemer.

For å være sikker på å overholde både kvalitets- og HMS-kravene under produksjonen er flere av selskapets mest erfarne faglærte plastarbeidere sendt til Sveits for kursing og sertifisering.

- Odda Plast gjennomfører denne omfattende satsningen for å styrke vår posisjon innen industri og offshore, sier Markhus.