logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Nytt røropplegg ved Gassrenseanlegget på Hydro Aluminium Karmøy

Odda Plast har ferdigstilt og overlevert nytt røropplegg på Vasketårn K3 og K4 på Gassrenseanlegget på Hydro Aluminium Karmøy (HAK). Prosjektets formål var å bytte ut eksisterende røropplegg i AISI316 til nytt røropplegg i PE (Polyetylen). Leveransen inkluderte rør, samlestokker, sjøvannsfilter, ventiler og supportering.


Ferdig anlegg K4

Befaring ble gjennomført i september, kontrakten signert i begynnelsen av november og utskifting av røropplegget ble utført i desember (uke 50 og 51). I forkant av installasjon ble alle komponenter og rørspooler prefabrikkert på vårt verksted i Odda.

I forespørselen ble det lagt stor vekt på kort nedetid under montering av nytt røropplegg. I tillegg valgte Odda Plast å fokusere på betjeningsvennlighet. Dette resulterte i en løsning der alle ventiler og sjøvannsfilter ble samlet i en samlestokk per anlegg.

 Montering K3

Odda Plast AS utførte følgende i prosjektet:

- Innmåling av eksisterende røropplegg

- 3D Design  (Autodesk Inventor) av nytt røropplegg inkludert samlestokker og sjøvannsfilter

- Prefabrikkering på eget verksted i Odda

  • Samlestokk sjøvann
  • Nye sjøvannsfilter
  • Samlestokk industrivann
  • Rørspooler
  • Supportering i AISI 316L

- Demontering av eksisterende røropplegg

- Montering av nytt røropplegg

- Tetthetsprøving

 

Design K4 II

 

Prefab 1

 

Under omkobling fra gammelt til nytt røropplegg var det totalt på begge anleggene en nedetid på ca 30 timer. I løpet av denne tiden ble det eksisterende rørsystemet demontert og nytt rørsystem montert og satt i drift.

I etterkant har tilbakemeldingene fra Hydro Aluminium Karmøy vært utelukkende positive.

Odda Plast takker Hydro Aluminium Karmøy v/Evy Anne Fostenes og Fredrik Larssen for prosjektet, samt Garberg Transport AS, BiS Production Partner (avd. Karmøy), Nordic Crane og Stillas Tjenester for bistand under demontering og montering av nytt røropplegg.

 

Gammelt anlegg K3:
Gammelt Anlegg K3

 

Nytt anlegg K3:

Nytt Roersystem II K3

 

Nytt anlegg K4:

Nytt Roersystem II K4