logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Odda Plast godkjent for rørreparasjon ihht. ISO 24817 og ASME PCC-2

Odda Plast gjennomførte nylig sertifisering og godkjenning for Loctite (Henkel) sitt system for rørreparasjon (wrapping) ihht. ISO 24817 og ASME PCC-2.


Opplæringen ble utført av representanter fra Henkel, og i alt 8 operatører fra Odda Plast var gjennom både teoretisk og praktisk prøve.

Sertifisering ISO 24817