logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Odda Plast inngår avtale med Boliden Odda om katodeplater

Tordag 18. juni 2009 vil være en merkedag for Odda Plast AS. Da inngikk nemlig bedriften fornyet avtale om leveranse av katodeplater til Boliden Odda sammen med nabobedriften NLI Odda.


Tordag 18. juni 2009 vil være en merkedag for Odda Plast AS. da inngikk nemlig bedriften fornyet avtale om leveranse av katodeplater til Boliden Odda sammen med nabobedriften NLI Odda.

 

Odda Plast Inngar Avtale Med Boliden Odda Om Katodeplater

Bildet viser representanter for 3 fornøyde parter: Fra venstre Gisle Markhus-daglig leder Odda Plast AS, Endre Lillestraum-Innkjøpssjef Boliden Odda AS og Ingvald Torblå daglig leder NLI Odda AS

Avtalen skal gjelde fra 2/1-2010 og ut 2012. Det lokale samarbeidet mellom Odda Plast AS og nabobedriften NLI Odda AS ble foretrukket i konkurranse med 10 andre tilbydere, både lokale, nasjonale og internasjonale. Denne leveransen består av nye og reparerte katodeplater til elektrolysehallene serie 4 og serie 5. Odda Plast har vært med å utvikle konseptet helt fra starten av i 1986, og har levert katodeplater hele tiden siden oppstarten, men ikke i et slik omfang som dagens avtale legger opp til.

Endre Lillestraum ved Boliden Odda sier at de har gjennomført en grundig prosess i forkant av forespørselen, og de er svært fornøyd med at et lokalt alternativ greidde å være konkurransedyktig. Gisle Markhus hos Odda Plast er svært glad for å hale i land denne kontrakten i samarbeid med NLI Odda. I tillegg ønsker begge parter å satse på videreutvikling av konseptet, for å oppnå ytterligere forbedringer i avtaleperioden.