logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Odda Plast inngår storavtale med Boliden Odda

Odda Plast AS har i samarbeid med NLI Odda AS inngått avtale om leveranse av katodeplater til Boliden Odda de neste 3 årene.


Odda Plast Inngar Storavtale Med Boliden Odda

 

Odda Plast AS har i samarbeid med NLI Odda AS inngått avtale om leveranse av katodeplater til Boliden Odda de neste 3 årene

I konkurranse med mange andre aktører greidde Odda Plast i samarbeid med NLI Odda å hale i land kontrakten om leveranse av katodeplater til elektrolysehallene serie 4 og serie 5 hos Boliden Odda. Kontrakten har en totalverdi på ca 36 millioner kroner fordelt over de 3 årene. Summen er omtrent likt fordelt på de to firmaene. Odda Plast har investert i nybygg til en verdi av ca 2 millioner kroner for å gjennomføre en best mulig produksjon. Kontrakten starter fra 2.januar 2010 og varer ut 2012.