logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Odda Plast støtter Operasjon Dagsverk

Odda Plast AS støtter OD og tok imot 3 elever fra videregående skole som jobbet hos oss på OD dagen. OD2014 sitt overordnede mål er å gi jenter i Etiopia og Malawi økt selvstendighet og større innflytelse over sitt eget liv. Jenter med utdanning og egne inntekter, og som er bevisste sine rettigheter, vil være viktige rollemodeller for andre jenter i framtiden.


Her arbeides det med å merke opp sperrefelt som skal sørge for uhindret tilkomst for lasting/lossing med truck til et lager på mezzanin over hovedverkstedet vårt.