logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Offshore - korrosjonbestandighet

Odda Plasts evne til problemløsning tilfører oss stadig flere varierte og utfordrende oppdrag for petroleumsindustrien.


Korrosjon som følge av kontinuerlig eksponering for sjøvann er en av offshoreindustriens verste fiender. Industrien begynner nå å få øynene opp for at bruk av plastmaterialer istedenfor stål kan forenkle vedlikeholdsproblemet, både på flytende installasjoner og på havbunnen.

Riktig valg av plastmateriale vil kunne kombinere lav vekt med høy styrke og evne til å tåle høyt trykk. Vårt prestisjeprosjekt - batterikassen til den autonome undervannsfarkosten Hugin, har bevist at den tåler dybder ned til 4.500 meters dyp.

Odda Plasts evne til problemløsning tilfører oss stadig flere varierte og utfordrende oppdrag for petroleumsindustrien.

Vår engineeringavdeling beregner hvilke belastninger det enkelte produkt vil være utsatt for i bruksfasen; krav til styrke, trykkbelastning, spenninger, deformasjon, termisk belastning og væskebestandighet. På bakgrunn av dette vil vi kunne anbefale det mest velegnede og kostnadseffektive materialet, det være seg plast, stål eller betong.

I samarbeid med oljeselskapene har vi utført en rekke testforsøk for å utvikle mest mulig effektive prosedyrer for korrosjonsbeskyttelse av stålrør offshore. Standardiserte rutiner for gnisttesting, merking og logging av rørskjøter med tanke for sporbarhet, er et annet resultat av samarbeidet med petroleumsindustrien.

Odda Plast har investert i en egen avdeling for prefabrikasjon av rør og rørsystem for installasjon offshore. Prefabrikasjonen gjør at vi kan utføre oppdragene raskt og effektivt, uten behov for langvarige opphold ute på installasjonene.