logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Organisasjonsendring

Odda Plast AS tydeliggjør satsingsområder og tilpasser organisasjon


Ny organisasjonsplan

Odda Plast innretter organisasjonen sin mot økt fokus på teknisk kompetanse og tjenester knyttet til dette.

Ansvaret for produksjonsplanlegging og teknisk kompetanse splittes fra 1/3-17

Knut Lund vil framover lede teknisk avbdeling med hovedvekt på større prosjekter, teknisk kompetanse, prosjektledelse og kvalitetssikring av prosjekter

Bjarte Ramsøy overtar som produksjonssjef, med hovedvekt på produksjons- og ressursplanlegging, i tillegg til lager og vedlikehold. Bjarte har med seg Øystein som formann på hovedverkstedet og Arvid Markhus som formann på katodeplateproduksjonen

Leif Gunnar Opedal vil ha hovedfokus på marked og salg, sammen med daglig leder.