logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

OTD-messen i Bergen 2009

Du møter oss på OTD messen (Offshore Technology Days) i Bergen 14-15 oktober 2009.

Otd Messen I Bergen1

Du møter oss på OTD messen (Offshore Technology Days) i Bergen 14-15 oktober 2009.