logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Plast - en problemløser

Fordelene med bruk av plast er mange. Lav vekt kombinert med høy styrke gjør det mulig å benytte plast som erstatning for metaller i mange situasjoner. Høy korrosjonsbestandighet gir et sluttprodukt som er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Fordelene med bruk av plast er mange. Lav vekt kombinert med høy styrke gjør det mulig å benytte plast som erstatning for metaller i mange situasjoner. Høy korrosjonsbestandighet gir et sluttprodukt som er tilnærmet vedlikeholdsfritt.  

Plast veier bare en brøkdel av det stål og betong gjør. Dette åpner for bruk av plast i produkt der lav vekt er et kriterium, for eksempel for å kunne redusere energiforbruket.

Ved riktig materialvalg kan syrefasthet samt motstandsdyktighet mot høyt trykk og temperatur være egenskaper ved det endelige produktet.

Behov for et produkt med stor motstandsdyktighet mot abrasiv slitasje kan være et annet argument for valg av plast.

Odda Plast AS leverer løsninger basert på termoplast, herdeplast og komposittmaterialer. En kombinasjon mellom flere materialer i ett og samme produkt kan i mange tilfeller være det riktige valget i forhold til den oppgaven som skal løses.

Vi kan også korrosjonsbeskytte ståltanker- eller -rør med plastmaterialer.