logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Prefabrikasjon og installasjon

Prefabrikasjon av røranlegg ved Odda Plast sin prefab-avdeling betyr redusert leveringstid og økt kvalitetskontroll for kunden. Vi kan påta oss totalansvaret for leveransen, inkludert oppmåling, utarbeidelse av tegninger, installasjon og dokumentasjon av det ferdige anlegget i henhold til kundens spesifikasjoner.

Prefabrikasjon av røranlegg ved Odda Plast sin prefab-avdeling betyr redusert leveringstid og økt kvalitetskontroll for kunden. Vi kan påta oss totalansvaret for leveransen, inkludert oppmåling, utarbeidelse av tegninger, installasjon og dokumentasjon av det ferdige anlegget i henhold til kundens spesifikasjoner.

Kundene vil oppleve prefabrikasjon som en effektiv arbeidsmetode. Våre fagfolk oppholder seg offshore og på verftsanlegg kun den tiden det tar å måle opp anlegget, og under selve installasjonen. Resten av produksjonen skjer i fabrikken i Odda.

Tilgang på et bredt spekter av spesialverktøy er samtidig en garanti for optimal kvalitet på det ferdige arbeidet. Som et ledd i kvalitetskontrollen blir alle rørskjøter gnisttestet, merket og loggført med tanke på sporbarhet.

Mange av oppdragene gjelder modifikasjon av eksisterende produksjonsanlegg. Ved prefabrikasjon vil en eventuell nedetid i produksjonen være begrenset til den tiden det tar å kople om røret.

Tilbudet om prefabrikasjon gjelder røranlegg av både termo- og herdeplast. Vi har utstyr for delsveis av rør med dimensjoner opp til 900 millimeter for herdeplast og 630 millimeter for termoplast. Tilpassing av rørendene før montering, såkalt shaving, krever sertifiserte fagfolk og eget utstyr. Her er vi kvalifisert til å håndtere rør fra de to ledende merkenavnene Bondstrand (Ameron) og Wavistring (Future Pipe Industries).