logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Redesign gav vektreduksjon og lavere energiforbruk

Odda Plast redesignet avtrekksviftene ved Hydro Karmøy og erstattet metall med komposittmaterialer. Den nye viften veier 70 prosent mindre. Samtidig kunne oppdragsgiver fornøyd konstatere at engergiforbruket til avtekksviftene ble redusert med 25 – 30 prosent. Vedlikeholdsbudsjettet ble også merkbart redusert.

Odda Plast redesignet avtrekksviftene ved Hydro Karmøy og erstattet metall med komposittmaterialer. Den nye viften veier 70 prosent mindre.  Samtidig kunne oppdragsgiver fornøyd konstatere at engergiforbruket til avtekksviftene ble redusert med 25 – 30 prosent. Vedlikeholdsbudsjettet ble også merkbart redusert.

Hydros Karmøy slet med lav utnyttelsesgrad og behov for hyppig rengjøring av de 44 avtrekksviftene i aluminiumssmelteverket. Omfattende dataanalyser av viftekonstruksjonen viste at de høye driftskostnadene i stor grad skyldtes uheldig geometrisk utforming på vifteblad og monteringsbjelke.

Odda Plast konstruerte et nytt vifteblad, optimalisert med tanke på minimal smussavsetning, bedre luftstrømming, økt virkningsgrad og reduserte vedlikeholdskostnader.

Analyser av øvrige komponenter i stålviftene indikerte at virkningsgraden i systemet kunne økes med 15 – 20 prosent ved redesign av monteringsbjelken. 

Den nye viften ble konstruert i komposittmaterialer.  Analysene av trykkebelastningsnivået på overflaten av viftebladene gav retningslinjer for hvordan fiberarmete polymerer best kunne kombineres i en laminat-konstruksjon.

Overgangen fra stål til kompositt førte til at totalvekten på hver vifte ble redusert fra 380 til 116 kilo.

Samtidig som ledelsen ved Hydro Karmøy gnir seg i hendene som følge av reduserte energi- og vedlikeholdskostnader forbundet med driften av avtrekksviftene, kan arbeidstakere og lokalmiljøet glede seg over at de nye viftene har redusert støynivået fra anlegget betydelig.