logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Rekordoppdrag på Mongstad

Mongstad Energiverk skal forsyne hele Troll og "halve Hordaland" med strøm og varme. Industrirørleggerne til Odda Plast har ansvaret for leggingen av den rørbaserte infrastrukturen. Rekordoppdraget har beskjeftiget 10 - 15 mann på heltid det siste halvåret.


Rekordoppdrag Pa Mongstad

Mongstad Energiverk skal forsyne hele Troll og "halve Hordaland" med strøm og varme. Industrirørleggerne til Odda Plast har ansvaret for leggingen av den rørbaserte infrastrukturen. Rekordoppdraget har beskjeftiget 10 - 15 mann på heltid det siste halvåret.

Med et totalbudsjett på fire milliarder kroner, vil Mongstad Energiverk være et av de største byggeprosjektene i Fastlands-Norge i anleggsperioden fram mot 2010.

Skanska har totalentreprisen på grunnarbeidet. Avtalen omfatter betongfundament, kabelgrøfter, rørlegging, samt trekking av strøm og instrumentkabler. Av den samlede kontraktsverdien på vel 200 millioner, vil tre fjerdedeler gå med til kjøp av leveranser og tjenester. En stor del av oppdragene tilfaller lokale bedrifter i form av underleveranser. Odda Plast AS er tildelt ansvaret for rørleggertjenestene.

- Oppdraget er anslått til 10 - 12 millioner kroner, og er det hittil største i Odda Plast's snart 35 årige historie, sier daglig leder Gisle Markhus fornøyd.

 Mongstad Energiverk 160408 019 Fix2

4,5 kilometer rør
Når grunnarbeidet er fullført om en måneds tid, vil nærmere 4,5 kilometer rørbasert infrastruktur ha blitt montert og gravd ned på det 18 mål store anleggsområdet.

- Dette blir veldig mye rør på et veldig konsentrert område. For å få plass til alle, må rørene graves ned i flere nivå. Å få rørene lagt i riktig rekkefølge og i riktig høyde i forhold til neste nivå er en stor utfordring, sier anleggsleder Thor Arne Kampenes i Skanska.

- Prosjektlederne til Odda Plast, Tor Bye og Bjarne Bu, har ledet en gjeng med positive, og dyktige fagfolk, fortsetter Kampenes.

Berømmer industrirørleggerne

Anleggslederen berømmer industrirørleggerne til Odda Plast og deres innsats for å overvinne hindre og overraskelser som har oppstått underveis.  Nærhet til øvrige konstruksjoner og eksisterende installasjoner i grunn setter restriksjoner for sprenging. Eventuelle fjellknatter som måtte hindre framdriften i rørgatene blir derfor fjernet med maskinell pigging.

Mer enn 1.000 tegninger, også 3D-modeller, er nødvendig for å beskrive alle detaljene i røranlegget. Alle stedlige tilpassninger er blitt dokumentert i såkalte Red Market-tegninger, som et ledd i kvalitetssikringen. Hele det ferdig monterte anlegget dokumenteres i en komplett samling "as buildt"-tegninger.

Duktile rør

Oppdraget omfatter legging av oljevannsledninger, kjølevannsledninger, brannvannledninger og drikkevannledninger. GRE og PE er dominerende materialkvaliteter.

- Oljevannsledningene er såkalte duktile rør. Sammenføyning av stålrør innvendig kledd med betong er en ny erfaring for Odda Plast. Selskapet har derfor hyrt inn nabobedriften Odda Mekaniske Verksted AS for å håndtere denne delen av jobben, forteller Bye.

Den uvanlig store spennvidden i rørdiametre, fra 900 - 32 mm har vært en annen utfordring for industrirørleggerne til Odda Plast. De 900 mm tykke GRE-rørene må shaves i kantene før de kan føyes sammen - en jobb som krever innleie av spesialutstyr.

Brannvannrørene trykktestes med inntil 27 bar for lekkasje i skjøter og bend før rørgatene dekkes til. Øvrige rør inspiseres innvendig ved hjelp av tv-kamera.

Mykje lys og mykje varme
Mongstad Energiverk vil innebære en vesentlig forbedring av utnyttelsesgraden av naturgassen fra Trollfeltet sammenlignet med det som er tilfelle med dagens 30 år gamle raffineri. Når det nye kraftvarmeanlegget fyres opp i 2010, vil det kunne produsere inntil 1 TWh strøm og nærmere 1,3 TWh varme årlig, dersom kapasiteten unyttes fullt ut. I 2014 skal også et fullskala renseanlegg for CO2 være på plass.