logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Samarbeid om sikkerhet og skadeforebygging

Samarbeid om sikkerhet og skadeforebygging


Hilde Velure Rokne og Kjersti Arnesen

Odda Plast samarbeider med vårt forsikringsselskap Gjensidige når det gjelder sikkerhet og skadeforebygging.  Med jevne mellomrom har Odda Plast bedt Gjensidige foreta vurderinger på bl.a. brannsikkerhet og skadeforebygging i våre lokaler. Ut fra Gjensidiges vurderinger har Odda Plast utarbeidet handlingsplaner og satt i verk tiltak for å lukke avvik som er bemerket. Dette er et vinn-vinn samarbeid der vi oppnår felles mål om en trygg og sikker arbeidsplass med mindre sannsynlighet for brann og skader.

Vi har gjennom 40 år hatt ett utmerket samarbeid med Gjensidige, sier Gisle Markhus daglig leder ved Odda Plast.

Gjensidige, representert ved Hilde Velure Rokne, berømmer Odda Plast for sitt HMS arbeid og gratulerer med ISO 9001 sertifisering.

Kake Fra Gjensidige