logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Satser på prefabrikasjon

Odda Plast AS etablerer en egen avdeling for prefabrikasjon. Satsningen innebærer store investeringer i nytt produksjonsutstyr og lokaliteter.


87 37 2

Odda Plast AS etablerer en egen avdeling for prefabrikasjon. Satsningen innebærer store investeringer i nytt produksjonsutstyr og lokaliteter.

- Etableringen av prefab-avdelingen er et sterkt signal til markedet om at Odda Plast ønsker å styrke vår stilling som totalleverandør. Offshoresektoren er særlig interessant, sier daglig leder Gisle Markhus.

Knapphet på kvalifisert arbeidskraft offshore innebærer at oljeselskap som StatoilHydro og Talisman har åpnet for oppdeling av større modifikasjonsoppdrag i flere mindre entrepriser. Dermed vil også mindre bedrifter som Odda Plast kunne delta i anbudsrundene.

Begrenset lagrings- og overnattingskapasitet på offshoreinstallasjoner og veftsanlegg er samtidig med på å tvinge fram mer effektive, fabrikkbaserte produksjonsmetoder. Røranlegg kan ikke lenger bygges på stedet, de må prefabrikkeres på verkstedanlegg på land.

Millimeterpresisjon
Fagfolkene til Odda Plast drar offshore èn dag, tar mål av anlegget, finner ut hvilke deler som trengs, og utarbeider tegninger. Delene prefabrikkeres deretter på verkstedet i Odda. Her kappes, bøyes, monteres og limes delene under kontrollerte forhold. De ferdige røranleggene fraktes offshore og installeres.

- Kvalitetskontroll er et godt argument for prefabrikasjon. Tilgangen til et bredt spekter av spesialverktøy medfører at jobben kan utføres med millimeterpresisjon. Produksjon under kontrollerte forhold forenkler dessuten arbeidet med å dokumentere det ferdige anlegget, sier Markhus.

Millionbesparelser
- For kundene kan denne arbeidsmåten innebære besparelser i millionklassen. Ved prefabrikasjon av rørdeler til produksjonsanlegg reduseres nedetiden på anlegget til den tiden det tar å kople om røret, understreker bedriftslederen.

Alle rørtyper
Tilbudet om prefabrikasjon gjelder både termo- og herdeplast. Odda Plast har per dags dato utstyr for delsveis av rør med dimensjoner opp til 900 millimeter for herdeplast og 630 millimeter for termoplast. Tilpassing av rørendene før montering, såkalt shaving, krever sertifiserte fagfolk og eget utstyr. Her er Odda Plast kvalifisert til å håndtere rør fra de to ledende merkenavnene Ameron (Bondstrand) og Wavistring (Future Pipe Industries).