logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Sertifisering av sveisemaskiner og sveisere


Kontroll og kalibrering av sveisemaskin

Termoplast PE og PP.
Det er tid for årlig kontroll av våre plastsveisemaskiner. 17 maskiner skal kalibreres og resertifiseres. Åtte av våre plastmekanikere utvider sitt kompetanseområde og kurses i extrudersveising og fire nye kurses i speilsveising og elektrosveising.
Ansvarlig for kurs og sertifisering er Tumab ved Flemming Varmedal

 

 

IMG 1276

Exstrudersveising

IMG 1277

 Teori og praksis