logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Shipping - nye anvendelser

Fiskeflåten, seismikkskip, kjemikalietankere, ferger og passasjerskip. Også skipsindustrien begynner å få øyene opp for fordelene ved å bruke plast istedenfor stål. Gjennom en serie problemfrie leveranser har Odda Plast det siste tiåret opparbeidet seg et ry som problemløser innen deler av det norske shippingmiljøet.


Fiskeflåten, seismikkskip, kjemikalietankere, ferger og passasjerskip. Også skipsindustrien begynner å få øyene opp for fordelene ved å bruke plast istedenfor stål. Gjennom en serie problemfrie leveranser har Odda Plast det siste tiåret opparbeidet seg et ry som problemløser innen deler av det norske shippingmiljøet.

Totalansvaret for levering av RSW-anlegg til fiskeflåten er et typisk eksempel på oppdrag til norsk skipsindustri.

Kjemikalietankflåten er et av våre største marked. Vi prefabrikkerer rør og rørsystem til transport av ballastvann og kjemikalier.

Rør og andre deler ferdigstilles ved vår prefabrikasjonsavdeling i Odda på grunnlag av isometriske tegninger.  Resultatet er forenklet montering, redusert installasjonstid og minimalt mannskapsbehov på verftet i installasjonsfasen.

Når plast tross alt likevel ikke har fått større gjennomslag innen skipsindustrien, tror vi det skyldes manglende kunnskap om de ulike materialenes fordeler, både på kort og lang sikt.