logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Småkraftverk på Måge

Lokal tilhørighet og konkurransedyktig pris var hovedargumentene da Odda Plast AS fikk oppdraget med å levere og installere rørene til Måge Naturkraft AS. Småkraftverket på Måge vil få en fallhøyde på 140 meter, og en rørtrasè på 600 meter.


Smakraftverk Pa Mage6

Lokal tilhørighet og konkurransedyktig pris var hovedargumentene da Odda Plast AS fikk oppdraget med å levere og installere rørene til Måge Naturkraft AS. Småkraftverket på Måge vil få en fallhøyde på 140 meter, og en rørtrasè på 600 meter.

- Det lokale og kjente betydde en del, men Odda Plast var i tillegg den rimeligste av de tre tilbyderne, sier styreleder Torkjell Nå i Måge Naturkraft AS.

- Vanskelig terreng med fare for skred har gjort arbeidet til en ekstra utfordring. Det har blant annet vært nødvendig å sprenge en 90 meter lang sideledning for å sikre jevn vanntilførsel, sier Nå.

Strøm til 140 husstander
Måge-elven vil kunne dekke strømforbruket i 140 husstander. Antatt årsproduksjon vil være 2,8 GWh, fordelt på 8700 driftstimer viser forundersøkelser utført av Opticonsult og Energiteknikk. Installert turbineffekt blir 540 KWh per time.

For Nå og familien er investeringene på syv millioner kroner et resultat av ønsket å gjøre elva som renner over gården om til en inntekstkilde.

- Forundersøkelsene viser at dette vil bli et lønnsomt prosjekt, sier en optimistisk styreleder. Går alt etter planen vil det familieeide kraftverket kunne settes i drift på slutten av året.