logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Spesialløsninger

Odda Plasts ry som problemløser fører til at vi i økende grad får spørsmål om å konstruere produkt som skal løse tilsynelatende umulige oppgaver. Batterikassene til Hugin og avtrekksviftene til Hydro Karmøy er gode eksempler på hva våre høyt kvalifiserte fagfolk kan få til.

Odda Plasts ry som problemløser fører til at vi i økende grad får spørsmål om å konstruere produkt som skal løse tilsynelatende umulige oppgaver. Batterikassene til Hugin og avtrekksviftene til Hydro Karmøy er gode eksempler på hva våre høyt kvalifiserte fagfolk kan få til.

I deler av industrien har det de siste årene foregått en stille revolusjon når det gjelder å erstatte stål og betong med plast og kompositter.

Avanserte dataanalyser og simuleringer ligger til grunn for konstruksjonen av spesialløsningene. Ofte vil kravspesifikasjonen legge opp til optimalisering av forholdet mellom vekt, styrke og redusert energibehov.

Slik får stadig flere øynene opp for de mange fordelene forbundet med bruk av plast- og komposittmaterialer. I miljø som sliter med store korrosjonsproblem, kan valg av plastmaterialer i mange tilfeller være den eneste motvekten mot høye vedlikeholdskostnader. Det samme gjelder miljø der utstyret utsettes for ekstremt stor slitasje.