logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Odda Plast AS har signert storkontrakt med Halliburton.

Odda Plast skal bygge resten av Halliburton sitt LMP anlegg i Risavika og ferdigstille dette.


Arbeidet består av:

* Komplett rør opplegg til 24 tanker
* Oppbygging av komplett miksehus for mud

Odda Plast leverer total løsning, ferdig trykktestet og klart til oppstart.
Arbeidet er igangsatt.

 

 

IMG 0200

IMG 0226

IMG 0250