logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Svein Åge hedret for idè - Boliden fikk god hjelp

Boliden gav Svein Pedersen blomster og en sjekk på 20.000 kroner som takk for en idè som sparte Boliden for tid under vedlikeholdsstansen i april.


Foto: Eli Lund, Hardanger Folkeblad
f.v. Dag Berg, administrerende direktør på Boliden, plastmekaniker Svein Åge Pedersen fra Odda Plast og Gisle Markhus,
daglig leder Odda Plast.

Boliden takket tirsdag Svein Åge Pedersen og Odda Plast for kreativ løsning under den fire uker lange vedlikeholdsstansen.

Gisle Markhus, daglig leder Odda Plast, ønsket ansatte og gjester velkommen og spøkte med at han for anledningen hadde bestilt 20 kaker på Bolidens regning.

Dag Berg, administrerende direktør på Boliden, takket Odda Plast for stor hjelp under vedlikeholdsstansen, og understreket betydningen av lokalt samarbeid og kompetanse.

- Takket være Svein Åge Pedersens idè sparte vi mye tid under vedlikeholdsstansen, og tid er penger, sier Berg.

Under stansen skulle Boliden minske avstanden mellom katodeplatene i elektrolysehallen fra 90 til 80 millimeter. Dette er et av flere tiltak som på sikt vil øke produksjonen og gi lavere kostnader.

Dette var i utgangspunktet en stor utfordring, men gikk over all forventning takket være god hjelp fra Svein Åge Pedersen og Odda Plast.

 

Allerede i bruk

Kopi Av Odda Plast005

Veldig enkelt forklart, Svein Åge Pedersen tok utgangspunkt i en løsning som allerede er i bruk på andre områder, og tilpasset den elektrolysehallen, og traverskranen som løfter opp og senker ned platene i elektrolysecellene. Knepet hans sparte Boliden for masse arbeid.

Berg overrakte Svein Åge blomster og en sjekk på 20.000 kroner. Direktøren på Boliden under

 

streker at ideen er verdt mye mer.

- Egentlig kunne vi tatt patent på din idè, men dette er et begrenset marked, det finnes ikke så mange zinkverk og elektrolysehaller, sa Berg under overrekkelsen.

På spørsmål om hva han skulle bruke pengene til, svarte Svein Åge at de kommer godt med til et allerede påbegynt oppussingsprosjekt.

Utdrag fra artikkel skrevet av Ernst Olsen, Hardanger Folkeblad.

Foto: Eli Lund, Hardanger Folkeblad.