logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Tjenester

Odda Plast AS har eksistert siden 1974 og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av ulike typer plastprodukter. Vi ønsker å være i forkant av våre kunders behov og se løsninger der andre ser utfordringer. Vi tegner og designer ulike løsninger og utvikler ideer i samarbeid med kunden. Her gir vi også råd angående materialvalg, produksjonsmetoder, belastningskapasitet med mer. Vi kan hjelpe med design og produksjon av produkter i kompositt, termoplast eller en kombinasjon av disse, og har også en egen avdeling for bearbeiding av fluorplaster.

Engineering og utviklingsoppdrag – Vi designer smarte løsninger
Vår engineerings avdeling kan utvikle produktet på grunnlag av kravspesifikasjon. Alternativt kan vi ta utgangpunkt i de kjente påkjenningene produktet vil bli utsatt for under bruk; så som temperaturforhold, trykk, væskebestandighet, spenninger og hastighet/luftmotstand. 

Bilde: Vanntanker i GRE til bruk ved dropptest av livbåt.

Tjenester 1

 

Prefabrikasjon – Når tid er penger
Prefabrikasjon av røranlegg kan bety redusert leveringstid og økt kvalitetskontroll for kunden. Vi kan påta oss totalansvaret for leveransen, inkludert oppmåling, utarbeidelse av tegninger og installasjon samt dokumentasjon av det ferdige anlegget. Alt i henhold til kundens spesifikasjoner.
Design, tegning, evaluering og valg av best egnede materialer, samt utvikling av kostnadseffektive produksjonsprosedyrer er oppgaver vi kan påta oss i slike tilfeller.
Prefabrikasjon er en effektiv arbeidsmetode. Våre fagfolk oppholder seg kun på anlegget ved oppmåling og installasjon. Resten av produksjonen foregår i Odda. Tilgang på spesialverktøy garanterer optimal kvalitet på det ferdige arbeidet. Som ledd i kvalitetskontroll blir alle rørskjøter testet, merket og loggført for å ha full sporbarhet.
Mange oppdrag gjelder modifikasjon av eksisterende produksjonsanlegg. Ved prefabrikasjon kan en eventuell nedetid i produksjonen begrenses til den tiden det tar å koble om røret. Vi sveiser termoplast rør opptil Ø1200 mm og innen GRE rør legger vi alle dimensjoner.

Prefabrikert rørspool i GRE laget hos Odda Plast:

Tjenester 2

 

Tjenester 3

 

Laminering av stålrør – Tenk både økonomi og sikkerhet
Korrosjon av stålrør er et problem som kan få store økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. Ved å laminere stålrør med et beskyttende plastlag, minsker faren for korrosjon betraktelig. Riktig valg av materialer er avgjørende og i flere tilfeller kan korrosjonsproblematikken elimineres helt.