logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Glassfiber erstatter Cu/Ni ombord på rigg

På oppdrag for PSW Technology har Odda Plast og Olimb skiftet ut og relinet Cu/Ni-rør med GRE (Epoksy)


Jobben er gjort ombord på riggen Floatel Superior

Odda Plast har siden startet av mai jobbet på oppdrag for PSW Technology i et samarbeid med Olimb Offshore for å skift ut 3 rørsystemer i Cu/Ni (kobber/nikkel) til epoksy (GRE-) rørsystemer levert av Future Pipe Industry i Holland. Vi har hatt et meget godt samarbeid med SRC Group på installasjonssiden. Riggen har ligget til kai i Sløvåg i Norhordaland.