logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

WRAPPING - Når GODT NOK er nok

WRAPPING av rør - Enkel utbedring som forlenger levetiden på bl.a. stålrør.


Godt nok prinsippet var hovedtema på den 19. modifikasjonskonferansen i Stavanger Forum 16.-17. mars 2016 der Odda Plast deltok som utstiller.

- Hvordan kan anleggenes levetid forlenges med enkle utbedringer?

- Hvordan realisere kostnadsbesparelser?

 

Odda Plast AS jobber for tiden med å kvalifisere systemer for wrapping av rør ihht ISO 24817. Dette for å blant annet imøtekomme Statoil sine krav for denne type oppdrag.

Wrapping av rør kan benyttes ved forlengelse av levetid på bl.a. stålrør eller som en midlertidig reparasjon.

Odda Plast har det siste året utført flere typer oppdrag både offshore og onshore i denne forbindelsen.

Bildene under viser en situasjon der wrapping ble benyttet  som en midlertidig reparasjon inntil ny prefabrikkert rørspool kunne skiftes ut under en planlagt vedlikeholds stopp.

Dette medførte kort nedetid på anlegget og hindret stopp i produksjon.

 

Rør før wrapping:

Roer Foer Wrapping

 

Ferdig pusset før wrapping:

 Ferdig Pusset Foer Wrapping

 

Ferdig wrappet rør:

  Ferdig Wrappet

 

Få mer informasjon om dette på vår stand nr 01 på MOD 2016