logo
Slagord
Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Samlestokk for sjøvann


Samlestokk for sjøvann

Denne skal monteres inn i sjøvannsfiltrering til Tytlandsvik Aqua i Hjelmeland.